Tryggt och säkert

En förutsättning för att ens göra ett försök till att bryta sig in någonstans är att man vet vart brottet ska utföras. Iran har tagit säkerheten om sin guldreserv till en helt ny nivå, här är det bara ett väldigt litet antal människor som vet vart den är placerad och vilka det är har ingen någon direkt aning om. Det finns ingen information om vilken typ av säkerhet som används för att skydda reserven eller i vilken del av landet den kan befinna sig. Spekulationer om en placering hos Imperial Treasury, Irans motsvarighet till det svenska finansdepartementet. En annan spekulation leder till den centrala banken i Iran, men det är som sagt ingen som riktigt vet vad som stämmer och inte. Utan konkreta bevis på att reserven befinner sig här så har Iran det helt klart säkraste systemet i världen.

Världens näst största

När vi ändå går genom guldreserverna i världen så kan vi fortsätta med den som finns i England. Hos Bank of England lagras över 4 600 ton guld, detta gör det till den näst största reserven i världen efter den som finns lagrad hos Federal Reserve Bank i New York. Hos Bank of England är väggarna säkra nog för bombattacker och de antal steg man måste gå genom för att komma in är så många att man skulle ge upp halvvägs. De två moment som man vet krävs för att komma in här är röstigenkänning och nycklar som är hela 90 centimeter långa, resten av metoderna förblir än så länge okända.

Säkert i Schweiz

Schweiz är förmodligen det första land man tänker på om man ska placera pengar utomlands, detta kan delvis vara eftersom vi i filmer både hör och ser hur karaktärer tar sig till ett schweiziskt bankfack för att hämta innehållet. Filmerna har så klart inte bara kommit på denna idén från ingenstans, många av de allra rikaste människorna väljer att förvara sina dyrbarheter i ett fack i just Schweiz. Som man kan se i filmer, vilka faktiskt gör ett fantastiskt arbete med att återspegla säkerheten, så behövs det minst tre nycklar för att komma in i ett av dessa fack, men säkerheten innan man kommer till det steget ligger i topp klass den också.

Mormonernas historia

En plats som kanske inte är bland de mest välkända, men inte heller så okänd som platsen för Irans guldreserv, är den där mormonkyrkan har sitt hemliga varv. Det är välkänt att Vatikanen har ett hemligt valv, men mormonkyrkans är det inte lika många som har hört talats om. Här ska det finnas en mängd dokument som tar upp släktforskning och släktträd tillsammans med andra heliga och historiska skrifter. Välbevakad är en självklarhet att detta ställe är, men förutom det så ska det finnas både temperatur-, värme- och rörelsedetektorer installerade, allt för att lyckas upptäcka eventuella förövare. Men om det är något som är värt att bevara säkert så är det just historia, utan dessa händelser hade vi aldrig tagit oss dit vi är idag och säkerhetssystem som dessa hade inte varit möjligt att skapa.

Related Post