Kampsport från Brasilien

Brazilian Jiu-Jitsu, också kallat BJJ, är en av världens snabbast växande kampsporter för tillfället. De har utövare i alla åldrar och från alla samhällsskikt, alla utövar de konsten av olika skäl. Vad som driver dem kan vara självförsvar, fitness, kamratskap, minska stress eller helt enkelt för att de tycker är det är roligt. Även om det bara är mest känt idag på grund av populariteten för blandade kampsportstävlingar som Ultimate Fighting Championship och ONE Championship, kan dess ursprung spåras flera hundra år tillbaka.

BJJ-berättelsen börjar i Japan där en tidig form av Jiu-Jitsu (kallad Ju-Jitsu) utvecklades för användning på slagfältet av japanska samuraier. Dessa krigare, som anlitades för väpnade strider till häst, utvecklade Jiu-Jitsu som den sista försvarshandlingen i händelse av att de befann sig avväpnade. Den tunga pansarutrustningen som samurajerna använde begränsade dock deras rörlighet och påverkade således teknikens utveckling.

Med tiden förgrenades japansk Jiu-Jitsu i ett antal olika stilar, med fokus som gradvis övergick från väpnad strid till allmänt självförsvar. Och medan varje stil skilde sig åt i vissa aspekter var fokuset på kast och gemensamma lås ett konstant tema. En mans utvecklade stil, med tyngdpunkt på maximal effektivitet och minimal ansträngning, skulle så småningom stiga över resten.

Mästaren Kano

År 1882 grundade Jigoro Kano, som studerat traditionell japansk Jiu-Jitsu, en kampsportskola som skulle bli känd som Kodokan. På Kodokan instruerade Kano eleverna om vad han tyckte var de mest effektiva teknikerna för japanska Jiu-Jitsu. En unik variant av Kanos konst, som så småningom blev känd som Judo, var dess betoning på levande sparring, även känd som randori. Genom randori praktiserade Kanos elever kast, takedowns, gemensamma lås och chokes motståndare emellan. Judos genomförande av randori representerade en viktig avvikelse från den tidens rådande träningsfilosofi.

Ungefär 30 år efter grundandet av Judos skulle en resa till Brasilien av en av Kano elever inleda en kedja av händelser som så småningom ledde till skapandet av världens mest effektiva kampkonst.

Anpassad teknik

Mitsuo Maeda började träna vid Kodokan 1894, så småningom blev han en av Kano´s högsta elever. Maedas specialitet var markslagsmål, även känd som newaza. År 1914 reste Maeda till Brasilien, där han blev vän med en affärsman som heter Gastão Gracie. Maeda tog sedan emot Gastão´s son, tonåringen Carlos Gracie, som sin elev. Carlos studerade Maedas newaza-baserade stil Judo i flera år, så småningom delade han med sig av sin kunskap till sina yngre bröder. En av hans bröder, Hélio, hade svårigheter att genomföra judos tekniker på grund av sin storlek och brist på styrka. Följaktligen började han anpassa sig till de judotekniker han hade lärt sig, förädla dem tills de kunde tillämpas av alla, oavsett storlek eller styrka. Det var från dessa utvecklingar som BJJ föddes.

Under åren har Gracie-familjen provat och förfinat BJJ-konsten genom att deltaga i matcher med få regler. Gracies och deras elever förlorade sällan.

Konsten av BJJ fortsatte att utvecklas genom åren, så småningom tillkom delar av brottningsmoment och andra liknande konster. BJJ var dock relativt okänd utanför Brasilien tills Hélios son, Rorion, immigrerade till USA för att sprida BJJ-konsten, ett drag som för evigt skulle förändra hur världen såg på konsten att slåss.

Related Post