Florans säkerhet

När man börjar bege sig in i en värld fylld av olika platser och dess säkerhet så slutar man aldrig förvånas över hur mycket underliga platser det finns i världen som behöver skydd, servrar och garage är bara toppen på underligheter som har löjligt bra säkerhets system. På Svalbard finns ett av dessa ställen som skyddar något väldigt annorlunda, ja Svalbard själv ligger inte så lättåtkomligt. 100 mil söder om Nordpolen ligger denna norska ögrupp som kan nås med flyg eller båt, men besökarantalet är inte riktigt detsamma som till Spanien eller Grekland. Här bor endast runt 2600 invånare och naturen är orörd, det är ett helt och hållet arktiskt landskap.

All världens fröer

Så vad kan man då tänkas vilja förvara här som måste skyddas? Ungefär 140 meter ner under jorden med ett berg beläget ovanpå finner man en anläggning som kanske är världens viktigaste, här förvarar man över 500 000 olika sorters fröer från alla jordens olika plantor och växter. Dessa skyddas på denna plats som är säker från kraftiga jordbävningar och ett eventuellt kärnvapenkrig, men det var också viktigt att denna plats låg tillräckligt högt över ytan så den inte en dag hamnar under vatten om nivåerna skulle få för sig att stiga. Fröerna förvaras i tre valv som ligger låsta bakom dyra stycken kraftiga ståldörrar, dörrar som ingen utan nyckel kan tänkas ta sig förbi. Denna ö som man valt att placera fröerna på en ö full av isbjörnar, något man inte skulle vilja stöta på om man valde att besöka ön.

Säker i luften

Pratar man om säkra platser kan man inte undgå att nämna Air Force One som den amerikanska presidentens privatplan har som kodnamn. Detta plan är specialutrustat och inte ens i närheten av ett vanligt militärt flygplan, här kan presidenten både styra landet och övernatta. Men istället för att bara vara det lyxflygplan som det kan verka som, är det mer som en flygande bunker där presidenten kan vara säker. Med en rad olika säkerhetsfunktioner kan presidenten och hans resesällskap känna sig trygga när de är ombord, här finns elektroniska motåtgärder som tillexempel lysraketer till för att slå ut inkommande missiler. Underdelen på flygplanet är ombyggt så det är kapabelt att stå emot en kärnvapendetonering nere på marken, dessutom är alla fönster ombord skottsäkra och planet kan tankas i luften under flygning, detta gör att presidenten kan hållas säker i luften om så skulle behövas.

Kraftfull dörr

Cheyenne Mountain har en anläggning man ofta återspeglar i amerikanska filmer som involverar militären på något sätt, 700 meter in i berget har man byggt en anläggning av hård granit. För att komma in hit måste man först och främst passera den massiva dörr som väger hela 25 ton, en dörr kapabel att stå emot en kärnvapenexplosion på 30 megaton. Det kanske inte är så lätt att förstå hur enormt detta faktiskt är, men för att göra detta tydligare så kan vi ta ett exempel. Amerikanerna släppte en bomb över Nagasaki, ingen dålig bomb ska kanske tilläggas, men denna skulle behöva detonera mer än 1400 gånger för att ens lyckas få denna dörr att spricka. Det är inte dåligt alls och man kan förstå varför de valde att placera sitt missilvarningscenter och NORAD (Nordamerikas flygrums försvarcenter) i detta berg under det Kalla kriget.

Related Post